-

 

 

 

 

 

ดร.ปรีชา การสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

  

 

นายณัฐพล ยศดา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ


นายกำธร ธุระทำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

นางสาวสิริรัตน์ กุลบุตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

 


นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยชนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายวิทยา บุญประสงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นางรัตนา เนื่องโนราช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางพรรณิพา สิงห์สีโว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

 

นางคำพวน ประสงค์สันต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

  

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com