-

มุฑิตาคารวะ 2566

601.jpg

 

 

 

 

 

ดร.สมทรัพย์ ภูโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

 

 

 

 

นางสาวพรชนก นนยะโส

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

นายพัฒนวงศ์  ดอกไม้

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

 

  

 

นายคำดี  สารจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com