-

นายวิทยา บุญประสงค์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางรำไพ โลมโคกสูง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายพลอนันต์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง ครู

นายอุดมศักดิ์ ทิพย์กระโทก

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com