-

นางสาวสุปรียา วงศ์ดวงจันทร์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิชัย ชื่นนิรันดร์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทนา ศากยโรจน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุจิกา ฉายจิตต์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชรี สิงห์สู่ถ้ำ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางจีละพา ภารสถิตย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรณิพา สิงห์สีโว

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพจิต สุริยะแก่นทราย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอมราพร พรมโชติ

ตำแหน่ง ครู

 

 

 

 

นางชนิดา เอกสะพัง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางสาวชุติมา ถิตย์ประเสริฐ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวปวีณา ปักกาโล

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

 

Mr. EBEL THOMAS NDOUMBE

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

   

Mr. ABEL MUHATENWALIPENJA

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

   

Miss. CATHERINE NANGIANO NTHO

ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com