-
 
 
ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติราชการในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 
๑.๑ ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ Online ,On-Demand ,On-Hand หรือหลายวิธีร่วมกัน
๑.๒ ให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียน โดยเรียนผ่านระบบทางไกล
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังไฟล์แนบ
 
 
 
 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com