-

มุฑิตาคารวะ 2566

601.jpg

ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์เปิดประมูลร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑-๓ โดยให้มีบริการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีคุณภาพที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบตามเกณฑ์ของทางราชการ และโรงเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com