-
             ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้กำหนดการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มทหาร ตำรวจ และโครงการ Zero Waste ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
            ในการนี้ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในครั้งนี้ ตามคำสั่งโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ๒๑๐ /๒๕๖๖ ดังนั้นโรงเรียนจึงขอหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกระดับชั้น
 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com