-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกิจกรรมน่าสนใจต่างๆ เช่น

          - พิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติรูปแบบออนไลน์

          - การเข้าร่วมชมนิทรรศการออนไลน์และลงทะเบียนรับเกียรติบัตร

          - การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์

 ทั้งนี้ท่านที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางลิงค์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

 

  

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com