-

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

rama10

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เริ่มจัดการเรียนการสอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ทาง Online/On Hand/On- demand

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com