-

ข่าว

 

          ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตราโดยมีรายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน คณะครู และนักเรียนที่สนใจในงานศิลปะ ร่วมกิจกรรม
“ค่ายแต้มสี ปันศิลป์”
 
กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
 

 

ตามที่โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อรายละเอียดดังบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามที่แนบท้ายนี้
 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1PEWe4Ewu5iEA1wCXYiWFj2iXvPpX7bvf/view
 

        ตามที่โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 แล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com