-

มุฑิตาคารวะ 2566

601.jpg

ข่าว

ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษาไทย

English Version

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

             ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้กำหนดการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มทหาร ตำรวจ และโครงการ Zero Waste ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
            ในการนี้ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในครั้งนี้ ตามคำสั่งโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ๒๑๐ /๒๕๖๖ ดังนั้นโรงเรียนจึงขอหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกระดับชั้น
 

ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์เปิดประมูลร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑-๓ โดยให้มีบริการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีคุณภาพที่เป็นธรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบตามเกณฑ์ของทางราชการ และโรงเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
 
ตามที่โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา นั้น
โดยได้ดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com