-

ข่าว


ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา 2567 
***********

       สืบเนื่องจากการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบ เข้าสอบตามตารางสอบและปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบที่แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด

 
 
ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติราชการในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 
๑.๑ ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ Online ,On-Demand ,On-Hand หรือหลายวิธีร่วมกัน
๑.๒ ให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียน โดยเรียนผ่านระบบทางไกล
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังไฟล์แนบ
 
 
 
 

ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2567 จึงแจ้งการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติราชการในวันดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

 
 
 
????????รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567????????
 
 
- ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
❤️รับสมัคร 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567
 
- ประเภทห้องเรียนปกติ
❤️รับสมัคร 9 – 13 มีนาคม 2567
 
???? ในวันที่เปิดรับสมัครสามารถมารับเอกสารใบสมัครที่โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ในวันและเวลาราชการ
???? หรือสามารถสมัครออนไลน์ ผ่าน QR code ด้านล่าง
 
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com