-

นางบุบผา เสนาคำ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคำพวน ประสงค์สันต์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งรัตน์ ชูเจริญตรากูล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวราตรี ยาย่อ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวกิตติยาพร เที่ยงดี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวสิริพรรณ คงมั่น

ตำแหน่ง ครู

นางสาววิจิตรา ผิวพรรณ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวดวงพร พูลเพิ่ม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com