-

ตามที่โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อรายละเอียดดังบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com