-

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com