-

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

rama10

กำหนดการรับหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6, ปวช.2 และ ปวช.3 

ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com