ตรวจสอบผลการเรียนโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

 

 

Server1 : ตรวจสอบ

Server2 : ตรวจสอบ

 

 

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560
(ฉบับตรวจเช็คความถูกต้อง)
ถ้ามีข้อสงสัย>>ให้นักเรียนติดต่อสอบถามครูผู้สอน
*ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.- 5 พ.ย.60*

Copyright © 2015 Borabuwittayakhan School. All Rights Reserved Develoment Peerapong Thiabsaeng Manager Develoment Bunlu SuklunaBwk.ac.th