-

ลำดับ 

รายนามผู้บริหารโรงเรียน 

 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

 ตำแหน่ง

 1

 

 

นายประภาส ทองภูธร

 พ.ศ. 2514  ครูใหญ่
2

 

 

นายบุญมา พุดเขียว

 พ.ศ. 2515 - 2524 อาจารย์ใหญ่ 
3

 

 

นางสาวชื่นจิตร สุวรรณปักษ์

 พ.ศ. 2525  ผู้อำนวยการ 
4

 

 

นายพินิจ พระศรี

มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2525  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
5

 

 

นายสุจินต์ จงจิตต์

 พ.ศ. 2525 - 2526 ผู้อำนวยการ 
6

 

นายพงษ์สวัสดิ์ ลาภบุญเรือง

 พ.ศ. 2526 - 2538 ผู้อำนวยการ 
7

 

 

นายท้องม้วน สิงห์สู่ถ้ำ

 พ.ศ. 2538 - 2543 ผู้อำนวยการ 
8

 

 

นายไพบูลย์ อนุแสน

 พ.ศ. 2543 - 2544 ผู้อำนวยการ 
9

 

นายประกาย บัตรศิริมงคล

 พ.ศ. 2544 - 2547 ผู้อำนวยการ 
10

 

นางสุมาลย์ สุรมณี

 พ.ศ. 2547 - 2549 ผู้อำนวยการ 
11

 

นายพิศิษฐ์ วรรณศรี

 พ.ศ. 2549 - 2555 ผู้อำนวยการ 
12

 

ดร.มนูญ เพรชมีแก้ว

 พ.ศ. 2555 - 2556 ผู้อำนวยการ 
13

 

นายมนูญชัย ทัพเจริญ

 พ.ศ. 2556 - 2558 ผู้อำนวยการ 
14

 

นายประเทือง พลเสนา

 พ.ศ. 2558 - 2561 ผู้อำนวยการ 
15

ดร.สมทรัพย์ ภูโสดา

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com