ดร.สมทรัพย์ ภูโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

 นางสาวพรชนก นนยะโส
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กลุ่มบริหารบุคคลและทั่วไป 

 

   
   
Copyright © 2015 Borabuwittayakhan School. All Rights Reserved Develoment Peerapong Thiabsaeng Manager Develoment Bunlu SuklunaBwk.ac.th