-

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

mom.png

 

 

 

 

 

ดร.สมทรัพย์ ภูโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

 

 

 

 

นางสาวพรชนก นนยะโส

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

นายพัฒนวงศ์  ดอกไม้

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com