-

 

 

 

 

 

ดร.สมทรัพย์ ภูโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

 

 

 

 

นางสาวพรชนก นนยะโส

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

นายพัฒนวงศ์  ดอกไม้

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 นายสายัณต์  ปุยภูงา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com