โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.
ประจำปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศที่นี่