โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนปกติ (ประเภทความสามารถพิเศษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
***หมายเหตุ นักเรียนที่มาทดสอบความสามารถพิเศษ ให้แต่งกายด้วยชุดพละ
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศที่นี่