โรงเรียนบรบือวิทยาคาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม..2564 เว้นวันหยุดราชการ