-
วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
ขอน้อมถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ พระราขหฤทัยเบิกบาน และพระชนมพรรษายืนยาว
 
We would like to express our loyal greetings to His Majesty the King on the occasion of his Coronation Anniversary. Wishing His Majesty continued good health, happiness, and longevity.
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com