ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ

Borabue Wittayakhan School’s Announcement Regarding the recruitment of a Foreign Teacher

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกทางออนไลน์ ผ่าน Google Meet ที่ลิงค์ https://meet.google.com/vjg-tyqh-pkx ในวันที่ 5 พฤษภาคม ..2564 เวลา 09.30 . เป็นต้นไป