ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรา

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม