โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุงกำหนดการสอบล่าสุด!)
 
สามารถสมัครด้วยตนเองที่หอประชุมโรงเรียนบรบือวิทยาคาร หรือสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ครับ
 
สมัคร ม.1 ออนไลน์ คลิกที่นี่
 
 
ม.1 ตรวจสอบผลการสมัคร คลิกที่นี่
 
 
สมัคร ม.4 และ ปวช.1 ออนไลน์ คลิกที่นี่
 
 
ม.4 ปวช.1 ตรวจสอบผลการสมัคร คลิกที่นี่
 
 
อย่าลืม!
ม.1 สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม) อาคาร 4
ม.4 และปวช.1 สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคม) อาคาร 4