ดาวน์โหลดเอกสาร: ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ