-

ข่าว

เรื่องการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์การฝึกนักศึกษามณฑลทหารที่ 23 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร  ทางศูนย์การฝึกนักศึกษามณฑลทหารที่ 23จะทำการประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ www.mstc23.com และ www.bwk.ac.th เว็บไซต์ของทางโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 มีข้อผิดพลาดประการใดติดต่อ ที่ เพจ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร www.facebook.com/BWKfanclub หรือติดต่อโดย ตรงที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษามณฑลทหารที่ 23 https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร-มณฑลทหารบกที่-๒๓-ค่ายศรีพัชรินทร/219551228095389?fref=ts 

ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เรื่อง ชี้แจงค่าใช่จ่ายในการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เรื่องผ่านสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ปวช 1 ประจำปีการศึกษา 2558

 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com