-

ข่าว

การทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR) ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลด

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ประกาศแจ้งให้นักเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้น เรียนทางไกลที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม พ.ศ.2564

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกิจกรรมน่าสนใจต่างๆ เช่น

          - พิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติรูปแบบออนไลน์

          - การเข้าร่วมชมนิทรรศการออนไลน์และลงทะเบียนรับเกียรติบัตร

          - การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์

 ทั้งนี้ท่านที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางลิงค์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

 

  

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ประกาศแจ้งให้นักเรียนทุกห้อง ทุกระดับชั้น เรียนทางไกลที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ -31 กรกฎาคม -13 สิงหาคม พ.ศ.2564

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com