-

ข่าว

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เริ่มจัดการเรียนการสอนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ทาง Online/On Hand/On- demand

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ

Announcement of Borabue Wittayakhan School Notification of Successful Applicants as an English Language Teacher (Foreigner)

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 12 พฤษภาคม ..2564 เวลา 09.30 .เป็นต้นไป

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม..2564 เว้นวันหยุดราชการ

 

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
ขอน้อมถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ พระราขหฤทัยเบิกบาน และพระชนมพรรษายืนยาว
 
We would like to express our loyal greetings to His Majesty the King on the occasion of his Coronation Anniversary. Wishing His Majesty continued good health, happiness, and longevity.
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com