-

ข่าว

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออลไลน์ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดังนี้

 

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จัดสอบกลาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 2, 4 และ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564

 

 

โรงเรียนบรบือวิทยาคารแจ้งให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนที่บ้าน (ONLINE/ON HAND/ON DEMAND) ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ประกาศให้นักเรียนทุกระดับชั้น เรียน Online, On demand , On hand โดยไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 

 

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com