/main/index.php/news/34-โรงเรียนบรบือวิทยาคาร.html

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

โรงเรียนบรบือวิทยาคารขอต้อนรับศิษย์กลับคือสู่อ้อมอก เขียวขาว บรบือวิทยาคาร ในงาน  กลับคืนสู่เหย้า 

 

2014-12-29 13:25:56

/main/index.php/news/33-44aniversary.html

๔๔ ปี ลูกเขียวขาว บรบือวิทยาคาร

๔๔ ปี ลูกเขียวขาว บรบือวิทยาคาร

2014-12-03 18:11:00

/main/index.php/news/29-การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด.html

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

(21 มิถุนายน 2557)ผอ.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามโรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

...

2014-06-22 06:06:00

/main/index.php/news/28-อบรมลูกเสือประจำสหวิทยาเขต3.html

อบรมลูกเสือประจำสหวิทยาเขต3

อบรมลูกเสือจัดโดยสหวิทยาเขต 3 บรบือ โดยผู้อำนวยการ ดร.อ่างทอง บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ ปรธานสหวิทยาเขต และ ประธานดำเนินโครงการอบรมลูกเสือ นายมณูญชัย ทัพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ในงานมีแขกผู้ใหญ่มาเยี่ยม ...

2014-06-22 05:48:00

/main/index.php/news/26-การแข่งขันจรวดขวดน้ำ-รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ.html

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

มื่อวันที่ 5 เมษายน ที่สนามบินกองทัพอากาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดแข่งจรวดขวดน้ำ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยในปีนี้ ...

2014-04-08 08:50:00

/main/index.php/vichakan/32-comediathai.html

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ...

ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน วิชาภาษาไทย

                    พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ผู้ศึกษา         นางพัชชรัศม์  กิติภพสวัสดิ์

...