/main/index.php/news/26-การแข่งขันจรวดขวดน้ำ-รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ.html

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

มื่อวันที่ 5 เมษายน ที่สนามบินกองทัพอากาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดแข่งจรวดขวดน้ำ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยในปีนี้ ...

/main/index.php/news/25-ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน-ปีการศึกษา-2557.html

ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557

 ให้นักเรียนที่สอบได้ตามประกาศมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนในวันที่ 9 เมษายน 2557 ทุกระดับชั้น ในเวลาราชการ
โดยเตรียมเอกสารมอบตัวดังนี้
1. สำเนา ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรปรจะตัวประชาชนของนักเรียน
3. ...

/main/index.php/news/24-ร่วมยินดีและชื่นชมกับคณะครูและนักเรียน.html

ร่วมยินดีและชื่นชมกับคณะครูและนักเรียน

ร่วมยินดีและชื่นชมกับคณะครูและนักเรียน กับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ ๒  
      

 ตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ...

/main/index.php/news/23-ทดสอบ.html

ทดสอบ

ทดสอบ ระบบ